EKOTUR - KRANIEC ŚWIATA
tel. mobil. : 506 018887
eko-tur  wp.eu

| Gdzie to i Co to? | Opis Krańca Świata | Plac zabaw | Dojazd | Nocleg w apartamentach | Ceny | Nad jeziorem | Atrakcje | Regulamin |  

Gwarantuję!

Z Krańca Świata powrócimy do domu na pewno po pełnym resecie!

W tle słyszysz ziębę i kosa na Krańcu Świata.  (mp3)

EKOTUR - KRANIEC ŚWIATA

Apartamenty, pokoje nad jeziorem Kaszuby.

Apartamenty, domki, pokoje nad jeziorem Kaszuby.

Regulamin

Pomieszczenia mieszkalne w EKOTUR wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej "Gośćmi".

• Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 11:00 następnego dnia.

• Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić   do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu . EKOTUR uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości i jeśli dysponuje wolnymi miejscami.

• Zatrzymanie apartamentu/przyczepy po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. W przypadku, kiedy Gość opuści apartament do godziny 15:00, naliczona zostaje opłata za pół doby. Nieopuszczenie apartamentu do godziny 15:00 powoduje naliczenie opłaty za całą dobę.

• Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, także w czasie trwania jego wynajmu.

• Osoby niezameldowane w Krańcu Świata mogą przebywać na terenie w godzinach od 7:00 do 22:00.

• EKOTUR może odmówić przyjęcia lub odmówić dalszego świadczenia usług, dla Gościa, który  podczas  pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Krańca Świata lub Gości, albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników EKOTUR lub innych osób. Gość jest zobowiązany niezwłocznie opuścić teren Krańca Świata.

• Zgłaszanie usterek oraz reklamacji gospodarz przyjmuje do 2 h od momentu przejęcia klucza.

• W przypadku nieumiejętnego posługiwania się sprzętem lub braku znajomości posługiwania się nim prosimy o niezwłoczne powiadomienie gospodarzy (zamykanie okien, obsługa gazu, prądu, przecieki...)

• EKOTUR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, pojazdów, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

• W EKOTUR obowiązuje cisza w godzinach od 22:00 do 6:00 i w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

• Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno wyrzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki, wnosić i przechowywać materiały łatwopalne, żrące lub wydzielające przykrą woń, palić papierosów w pokoju.

• Ognisko dokładnie zagasić a miejsce przy ognisku pozostawić uporządkowane, podobnie miejsce po grillowaniu pozostawić uporządkowane, żar dokładnie zagasić!   

• Przed opuszczeniem apartamentu lub położeniem się do snu Gość powinien zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okno lub je unieruchomić w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichury lub innych zjawisk atmosferycznych, wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.

• Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe ze jego winy lub winy odwiedzających go osób.

• W przypadku naruszenia postanowień regulaminu EKOTUR może odmówić dalszego świadczenia usług osobie która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań gospodarza Krańca Świata, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu EKOTUR.

• Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji EKOTUR przechowa przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

• W przypadku rezygnacji poniżej 30 dni od daty przejazdu  lub nie pojawienia sie Gości , EKOTUR nie zwraca wpłaconego zadatku. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu przy meldowaniu. W przypadku skrócenia i odwołania  pobytu, opłata za wynajem nie jest zwracana. W przypadku odwalania rezerwacji z winy EKOTUR, Kraniec Świata zwraca zadatek w podwójnej wysokości.

• Bez wyraźnego życzenia Gości, obsługa EKOTUR nie wchodzi do pokoju przez cały okres ich pobytu w ośrodku.

• Apartament wraz z wyposażeniem pozostaw takimi , jakimi je zastałeś. Przekaż je gospodarzowi przed opuszczeniem Krańca Świata.

Apartamenty, domki, pokoje nad jeziorem Kaszuby.

Przekazując niniejszy regulamin do wiadomości Szanownych Gości życzymy miłego pobytu

Gospodarze Krańca Świata

Apartamenty, domki, pokoje nad jeziorem Kaszuby.

linia.gif (816 bytes)

 | Gdzie to i Co to? | Opis Krańca Świata | Plac zabaw | Dojazd | Nocleg w apartamentach | Ceny | Nad jeziorem | Atrakcje | Regulamin |  

Krzeszna, Kraniec Świata 2024